v
Svetainės medis mail versija neigaliems Gelgaudiškio specialioji mokykla
Apie mokyklą |Struktūra ir kontaktai |Klauskite |Dokumentai |Teisės aktai |Socialinių paslaugų skyrius
Fasadų apdaila, Fasado šiltinimas, Plytelių klijavimas, Techninė priežiūra, Tinkavimo darbai, Ventiliuojami fasadai, Inžineriniai tinklai, Gręžtiniai pamatai, Karkasinių namų statyba, Stogų dengimas, Stogo dengimas, Namo statyba Fasadų apdaila, Fasado šiltinimas, Plytelių klijavimas, Techninė priežiūra, Tinkavimo darbai, Ventiliuojami fasadai, Inžineriniai tinklai, Gręžtiniai pamatai, Karkasinių namų statyba, Stogų dengimas, Stogo dengimas, Namo statyba Fasadų apdaila, Fasado šiltinimas, Plytelių klijavimas, Techninė priežiūra, Tinkavimo darbai, Ventiliuojami fasadai, Inžineriniai tinklai, Gręžtiniai pamatai, Karkasinių namų statyba, Stogų dengimas, Stogo dengimas, Namo statyba
Apie mokyklą
v
Misija


Nuolat tobulėjantis specialiojo ugdymo centras, sudaro sąlygas vaiko psichinės ir fizinės raidos korekcijai, kompensacijai, asmenybės raidai, ir integracijai į visuomenę.

 

Strateginis tikslas
Kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, siekiant kiekvieno besimokančiojo geresnių ugdymo(si) rezultatų, įgyjant būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, padedančių sėkmingai integruojantis į visuomenę.
Uždavinys
Ugdyti ir ruošti savarankiškam gyvenimui specialiųjų poreikių vaikus ir jaunuolius.
Mokyklos tikslai 2014 metams
1. Tikslas - Pritaikyti ugdymo procesą pagal mokinių mokykosi poreikius. Kurti saugią, sveiką, paremtą žmogiškosiomis vertybinėmis nuostatomis ugdymosi aplinką.
Uždaviniai
1. Pritaikyti aplinką, mokymo ir ugdymo būdus, metodus, priemones, specialiųjų poreikių mokiniams.
2. Teikti socialinę, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniui.
3. Vykdyti prevencinį darbą.
4. Tobulinti žmogiškosiomis vertybinėmis nuostatomis paremtą auklėjamojo darbo sistemą.
5. Bendradarbiauti su tėvais ir socialiniais partneriais.
6. Kurti ir puoselėti savitą mokyklos ir jos bendruomenės kultūrą.
7. Įkurti metodinį centrą vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų.
 Tikslas
Efektyviai ir veiksmingai naudoti IKT išteklius, didinant ugdymosi patrauklumą, pedagogų kompetenciją, ieškant naujų informacijos šaltinių.
Uždaviniai
1. Atnaujinti ir tobulinti mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų kvalifikaciją, rengiantis dirbti pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo programas.
2. Tobulinti informacijos sklaidą apie mokyklos veiklą, stiprinti jos įvaizdį visuomenėje.
3. Tikslas - Plėsti mokyklos veiklos funkcijas.
Uždavinys
1. Teikti socialines paslaugas Šakių rajono neįgaliesiems.
2. Tikslas - Sukurti stiprią materialinę ugdymo bazę.
3. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas.
Prioritetas
Kūrybinga, savarankiška ir atsakinga mokykla. Sėkmė kiekvienam vaikui
 

back   Atgal

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras

Įstaigos kodas - 190823714

Parko g. 7, Gelgaudiškis, LT-71426 Šakių rajonas

Tel / faks. (8 345) 55365, El.paštas. gelgaudiskis@gmail.com

Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos